Fluenta logo2.png

Bij de Stichting Fluenta behoren 18 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen, Leersum en IJsselstein. Op de website van Stichting Fluenta staat een overzicht van alle scholen mét foto, waardoor u elk gebouw gemakkelijk kunt herkennen; via het e-mail- en webadres  kunt u desgewenst meer over iedere school te weten komen. De stichting bestaat sinds 2005, daarvoor was er in elke gemeente een aparte protestants-christelijke schoolvereniging. Maar samen zijn we sterker, dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt. De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs, het personeels- beleid wordt gezamenlijk vormgegeven, de huisvesting en het financieel beleid is een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting.  

Betekenis van de naam

FLUENTA’ is een vorm van het Latijnse werkwoord ‘fluere’, dat ‘voortstromen, in beweging blijven’ of ‘ontwikkelen’ betekent. Het Latijnse zelfstandige naamwoord ‘fluo’ betekent ‘rivier’ of ‘(water)bron’.

De naam is gekozen vanwege de volgende betekeniselementen:

  • Stromen, dóórstromen, er zit vaart in, alles blijft in beweging, het ontwikkelt steeds (zoals dat ook op onze scholen het geval is).
  • Voortstromen, of ook wel ‘voortkabbelen’, er mag dus verschil in tempo zijn (net als bij de ontwikkeling van kinderen).
  • Rivier of bron: onze inspiratiebron is het geloof in de God van de Bijbel. Die bron blijft ons altijd voeden.
  • Aandacht en moed is nodig om soms tegen de stroom in te varen en toch daarbij op koers te blijven.

Het ontworpen logo symboliseert  de beweging, het voortstromen of voortkabbelen, de bron. De kleuren blauw en groen duiden op rivier en uiterwaarden.