Artikelindex

Het is onze wens het muziekonderwijs op de Rank stevig terug te brengen in ons curriculum. Wij hebben hiervoor de samenwerking gezocht met Muziekschool Vianen. Dit mondde uit in het schrijven van een project in het kader van de regeling Impuls Muziekonderwijs PO2015-2020. Het doel van deze regeling is het verstrekken van projectsubsidies voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs door deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd en het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie. Deze subsidie is aan het einde van het schooljaar 2017-2018  toegekend voor de komende 3 jaar! Naast de reguliere muzieklessen, die dankzij de aanschaf van de methode ‘Eigen-wijs digitaal’ een nieuwe impuls zal krijgen, zal Muziekschool Vianen diverse activiteiten verzorgen. Het gaat hierbij om muziekvoorstellingen, gastlessen door muziekdocenten, trainingen van de leerkrachten en het aanbieden van AMV-lessen. Deze AMV-lessen, lessen Algemene Muzikale Vorming, zullen op woensdagmiddag gegeven worden in een lokaal van De Rank aansluitend aan schooltijd. Muziekdocente Marilou Krouwel zal deze lessen verzorgen. Zij brengt kinderen de beginselen van muziek maken bij. Hierbij gaat het ook om samenspel, plezier maken en het uitproberen van instrumenten. Drie keer per jaar wordt een reeks van 9 lessen aangeboden voor kinderen uit  de groepen 3 en 4 én kinderen uit de groepen 5 en 6. Deze lessen kunnen we kosteloos aanbieden en dat vinden we fantastisch!

Op deze manier willen muziek een stevige plek geven in ons onderwijs.