Artikelindex

Muziek is belangrijk. Als je luistert naar muziek waar je van houdt, ontstaan samenwerkingen in de hersenen. Hier is onderzoek naar gedaan. Scherder: 'Gottfried Schlaug heeft aangetoond dat bij kinderen die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk.

Goed cultuuronderwijs vinden we belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Op De Rank willen we het muziekonderwijs een flinke impuls geven. In het schooljaar 2017-2018 zijn we voorzichtig begonnen. We hopen we dat de wens van groepsleerkracht Marciëlla Heijkamp, eveneens dirigente van het jeugdkoor Shai van de PKN in Vianen, werkelijkheid wordt om muziek een vaste plaats in ons curriculum te kunnen geven. 


Het is onze wens het muziekonderwijs op de Rank stevig terug te brengen in ons curriculum. Wij hebben hiervoor de samenwerking gezocht met Muziekschool Vianen. Dit mondde uit in het schrijven van een project in het kader van de regeling Impuls Muziekonderwijs PO2015-2020. Het doel van deze regeling is het verstrekken van projectsubsidies voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs door deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd en het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie. Deze subsidie is aan het einde van het schooljaar 2017-2018  toegekend voor de komende 3 jaar! Naast de reguliere muzieklessen, die dankzij de aanschaf van de methode ‘Eigen-wijs digitaal’ een nieuwe impuls zal krijgen, zal Muziekschool Vianen diverse activiteiten verzorgen. Het gaat hierbij om muziekvoorstellingen, gastlessen door muziekdocenten, trainingen van de leerkrachten en het aanbieden van AMV-lessen. Deze AMV-lessen, lessen Algemene Muzikale Vorming, zullen op woensdagmiddag gegeven worden in een lokaal van De Rank aansluitend aan schooltijd. Muziekdocente Marilou Krouwel zal deze lessen verzorgen. Zij brengt kinderen de beginselen van muziek maken bij. Hierbij gaat het ook om samenspel, plezier maken en het uitproberen van instrumenten. Drie keer per jaar wordt een reeks van 9 lessen aangeboden voor kinderen uit  de groepen 3 en 4 én kinderen uit de groepen 5 en 6. Deze lessen kunnen we kosteloos aanbieden en dat vinden we fantastisch!

Op deze manier willen muziek een stevige plek geven in ons onderwijs.