Artikelindex

Muziek is belangrijk. Als je luistert naar muziek waar je van houdt, ontstaan samenwerkingen in de hersenen. Hier is onderzoek naar gedaan. Scherder: 'Gottfried Schlaug heeft aangetoond dat bij kinderen die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk.

Goed cultuuronderwijs vinden we belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Op De Rank willen we het muziekonderwijs een flinke impuls geven. In het schooljaar 2017-2018 zijn we voorzichtig begonnen. We hopen we dat de wens van groepsleerkracht MarciĆ«lla Heijkamp, eveneens dirigente van het jeugdkoor Shai van de PKN in Vianen, werkelijkheid wordt om muziek een vaste plaats in ons curriculum te kunnen geven.