Artikelindex

 

De Fluenta scholen in Vianen starten in het schooljaar 2018-2019 met a Different Day voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen .Het gedachtengoed van a Different Day is sterk gebaseerd op Day a Week School. De leerlingen zullen hiervoor in september/oktober 2018 gescreend worden.

Beschikbare download:

(Informatiebrief over deelname aan identificatie van a Different Day inclusief toestemmingsformulier)Informatiebrief over deelname aan identificatie van a Different Day inclusief toestemmingsformulier)

A Different Day heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier te vergroten en de leerlingen te leerlingen te leren leren. Kenmerkend voor A Different Day dat de cognitief talentvolle leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun thuisklas.

Overeenkomsten zijn groot:  

  • Zelfde identificatiemethodiek (er is ook een identificatiemap).  
  • Lesideeën worden uitgewisseld tussen leerkrachten a Different Day 
  • De groep bestaat uit 18 leerlingen
  • Doordat de leerkracht van a Different Day op school werkzaam is, komt er een transfer van kennis en vaardigheden op gang over het werken met talentvolle leerlingen.   

Verschillen met DWS: 

  • De les is een halve dag 
  • Is in principe binnen de eigen school 
  • De doelgroep is ongeveer 10-12% van de leerlingen
  • Doordat de lessen op school worden gegeven, wordt het team meegenomen in deze opzet. Bijvoorbeeld door regelmatig in teamovereenkomsten onderwerpen rondom meer- en hoogbegaafdheid in te brengen en aandacht te besteden aan creatief- analytisch- en kritisch denken.  

Net als met DWS werkt de school met een in de praktijk bewezen manier om leerlingen te identificeren, een aanbod te hebben voor lesideeën en de plusklas op school te borgen. Daarnaast organiseren wij kennisdeling met andere leerkrachten. Leerlingen kunnen werk mee krijgen dat zij in de eigen klas kunnen afmaken.  Het percentage leerlingen dat kan deelnemen ligt hoger dan bij DWS, namelijk rond de 10-12%.