Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor dat onze school zich onderscheidt van andere scholen. De school beschikt over twee VVTO specialisten. In groep 1 t/m 8 wordt structureel aandacht gegeven aan de Engelse taal. We maken hierbij gebruik van het programma Groove me.

Zie ook onze visie op internationalisering.