Een belangrijke volgende stap

Als ouder, verzorger bent u op zoek naar een school voor uw kind of kinderen. Veel ouders weten exact wat de nieuwe school zeker moet 'hebben'. De nieuwe school moet veilig zijn, de kinderen moeten op een sociale manier met elkaar omgaan, de regels moeten duidelijk zijn maar niet te beklemmend. Er moet Engels worden gegeven, er moet gymnastiek worden gegeven, maar ook creativiteit is natuurlijk best wel belangrijk. Zingen, dansen en toneel horen er eigenlijk ook wel bij. En ja de uitstroom naar het voortgezet onderwijs moet 'goed' zijn.

Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de kinderen het leuk vinden op school, in hun groep, bij kun leerkracht 

Deze beschrijving van De Rank is natuurlijk niet compleet. Het belangrijkste van de school kan ik niet beschrijven. Het gaat om de sfeer in onze school, die moet u ‘proeven’, die moet u ‘beleven’. Daarom wordt u van harte uitgenodigd onze school eens van binnen te bekijken en de dagelijkse praktijk mee te maken.

Zoals hierboven al is omschreven is sfeer een belangrijk gegeven om je ergens 'goed' te voelen. Maak daarom een geheel vrijblijvende afspraak met de directeur voor een gesprek en een rondleiding door De Rank. De rondleidingen vinden onder schooltijd plaats. Ook uw kind(eren) zijn van harte welkom tijdens dit gesprek. Na aanmelding van uw kind via het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging. Uw kind is hiermee verzekerd van plaatsing.

Wij vragen u dringend om uw kind op één school aan te melden. Kinderen die voor groep 1 worden aangemeld, mogen voordat zij vier jaar worden een aantal dagdelen komen wennen. De groepsleerkracht neemt ongeveer 1 maand voor de vierde verjaardag van de nieuwe leerling contact op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsbezoek en de wenmomenten. De wenafspraken voor de dagdelen worden gepland binnen een periode van drie weken voordat de leerling vier jaar wordt. Als uw kind vier jaar is, mag het alle werkdagen naar de basisschool, eerder niet. Helaas kan hierop geen uitzondering worden gemaakt. Voor de kinderen die in de maanden juni, juli, augustus en september 4 jaar worden organiseren we een aantal dagdelen voor de zomervakantie.