Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Zo ook op de Rank. Besluiten die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, zoals de keuze van een leermethode, de klassenindeling, het jaarplan of de aanstelling van personeel. Maar ook besluiten die betrekking hebben op de school als geheel: het schoolreglement, de verkeerssituatie rondom het gebouw en de vakantieregeling. De medezeggenschapsraad (MR) denkt over al dit soort besluiten mee en dus in feite over alles wat met de school te maken heeft. Elke verandering in beleid die de directie of het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Ook geeft de MR proactief advies. Zo oefent de MR invloed uit op de gang van zaken op school. In de MR zijn zowel de leerkrachten als de ouders/verzorgers van leerlingen vertegenwoordigd. Zowel het personeel als de ouders/verzorgers kunnen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. terecht.

Leden van de MR op de Rank zijn:

Naam   Functie
Mirjam Schraa leerkracht voorzitter
Marit Mesker leerkracht
Inge van der Gun leerkracht
Nicole l' Abbee ouder
Jeff van Snippenberg ouder secretaris
Jessica Beijen
ouder

 

Stichting Fluenta
Omdat de Rank een van de achtien basisscholen is binnen de stichting Fluenta, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het leven geroepen (GMR). In de GMR zitten van vanuit elke aangesloten plaats (Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen) twee vertegenwoordigers in de GMR: een leerkracht en een ouder/verzorger. De MR heeft als taak relevante beleidszaken van de school door te spreken: de GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid en heeft hierover regelmatig overleg met de MR-en.