Klassenouders

Samenwerking met ouders vinden we onontbeerlijk op onze school! Elke klas heeft een klassenouder. Aan het begin van het jaar vragen we via MSI welke ouder(s) zich op willen geven voor deze co├Ârdinerende taak. Wat doet de klassenouder op De Rank?

  • Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: excursies, museumbezoek, etc.
  • Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten (via mijn schoolinfo).
  • Indien gewenst de verjaardag van de leerkracht helpen organiseren.

Ouderhulp vindt altijd plaats onder supervisie van de leerkracht. Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat de schoolregels, zoals die gelden voor leerkrachten en kinderen, ook voor ouders gelden.

Ouderhulpochtend

De woensdagochtend is op De Rank uitgegroeid tot ouderhulpochtend. Elke woensdag vanaf half negen is er een groep ouders in de grote hal actief met allerhande ondersteunende zaken zoals o.a. boekenkaften, de schoolbibliotheek, .

Hoofdluisteam

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis en/of neten. Op deze manier proberen we met elkaar het ongemak van hoofdluis te lijf te gaan. We werken hierbij nauw samen met de GGD. Ouders worden geïnformeerd en ook op de hoogte gesteld van hoofdluis/neten in de groep of bij hun eigen kind. Adviezen voor het behandelen van hoofdluis worden gegeven. Wanneer u thuis zelf hoofdluis heeft geconstateerd bij uw kind, willen wij dit ook graag weten! Schaamt u zich alstublieft niet, hoofdluis komt in de beste families voor. Na een melding, wordt de groep van het kind en die van eventuele broertjes of zusjes, extra gecontroleerd. Wanneer er hoofdluis gevonden is, dan meldt de leerkracht dit aan de betreffende ouders. Tevens gaat er een mailing uit naar alle ouders in de groep met de vraag om extra te controleren.

De ouders van het hoofdluisteam stellen het op prijs wanneer op de dag van de controle de haren gewassen zijn en niet voorzien zijn van vlechten of staarten en/of grote hoeveelheden gel. De data van de controles kunt u vinden in het jaaroverzicht.