Goed onderwijs is niet louter normatief

Goed onderwijs is voor ons gewoon goed onderwijs voor elke leerling op onze school en niet louter een normatieve kwestie. Op De Rank gaat het er om dat onze leerlingen iets leren, dat ze het met een bepaald oogmerk leren en dat ze het van iemand leren. In de praktijk van alle dag constateren we dat het altijd nodig is relatie, competentie en autonomie in samenhang te zien en dat het essentieel is dat de leerkracht doelen stelt voor elke dimensie (multi-dimensionele doelen). Want als je als leerkracht niet weet wat je wilt bereiken... kun je niet beslissen wat de meest geëigende inhoud is, hoe relaties het best ingezet kunnen worden en welke vormen hiervoor het meest geëigend zijn. Als Rank zijn we van mening dat in de laatste jaren de Nederlandse kijk op het onderwijs te veel is gericht op kwalificaties, we zijn het eens met ‘onderwijsgoeroe’ Gert Biesta die aangeeft dat er balans moet zijn in de domeinen Kwalificaties (Competentie/cognitie), Socialisatie (tradities en praktijken - Relatie) en Subjectivering (de persoon, bijv. Autonomie en verantwoordelijkheid).   

Drie-dimensionaal schaakbord

Biesta gebruikt hierbij  het beeld van een drie-dimensionaal schaakbord waarop een zet door de leerkracht in één dimensie (bijv. kwalificaties) effect heeft in een andere dimensie (autonomie) en vice versa. Niet alles is op alle momenten mogelijk of belangrijk, maar welke 'prijs' is de leerkracht bereid te betalen voor een tijdelijke misbalans. Het gaat in ons onderwijs nooit om de vraag wat de meest effectieve manier is, maar wel om de vraag wat de meest vormende manier is. Hierop willen wij ons onderwijs optimaal afstemmen; in inzet van leerkrachten en onderwijsomgeving. De uitspraak van Biesta over onze onderwijspedagogische taak dat we bij kinderen 'het volwassen in de wereld zijn' bevorderen en dat we ze helpen 'zich te bevrijden van het gevangen zijn in eigen wensen en verlangens' spreekt ons aan en gaat verder dan alleen het domein kwalificatie (Competentie/Cognitie).