Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. Mijnschoolinfo ontzorgt de school omdat bepaalde adminstratieve- en communcitieprocessen worden vervangen door het MSI workflow systeem. Dat levert tal van voordelen op.

Schoolmedewerkers
Schoolmedewerkers hebben vele andere taken naast de onderwijsgevende taak. Deze andere taken slokken veel tijd op, soms ten koste van de onderwijsgevende taak. Mijnschoolinfo haalt deze taken voor een deel weg en stroomlijnt de werkprocessen zo danig dat deze werkzaamheden veel minder tijd kosten dan voorheen. De kracht van Mijnschoolinfo is de eenvoud van het communiceren met de ouders en krachtige manier waarop de ouders terug kunnen reageren. Of het nu gaat om gerichte mailings, persoonlijke berichten, korte enquetes, delen van agenda's, het plannen van oudergesprekken, het afwezigmelden van kinderen of zels aangeven of het kind overblijft, het achterliggendeproces is helder gestructureerd voor alle partijen,

Ouders en/of verzorgers
Voor ouders en/of verzorgers betekent het gebruik van Mijnschoolinfo dat alle schoolinformatie van hun kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat zij een actieve rol kunnen spelen in de planning van bepaalde schoolprocessen. Even een adres op zoeken van een klasgenoot van uw kind uit de groep? Even kijken hoe laat de schoolavond begint? Even melden dat er een tandartsbezoek is over twee weken. Even kijken welke schoolactiviteiten zijn gepland in de week voor de zomervakantie? Even aangeven bij het oudergesprek waar u het als ouder /verzorger over wilt hebben. Het kan allemaal via Mijnschoolinfo.

Ouderbetrokkenheid

Door Mijnschoolinfo verloopt de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers efficiënter. Het is gericht op actieve communicatie van beide kanten. Daarmee wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. Ouders vinden alle schoolinformatie van hun kind op één plek en scholen kunnen heel snel gericht communiceren.